Choď na obsah Choď na menu
 


Osobnosti Cajle

11. 4. 2008

Rodáci z Cajle

 

Obrázok Štefan Polkoráb (2. 9. 1896 Cajla - 14. 10. 1951 Bratislava) - maliar, portrétista a krajinkár. V roku 1932 portrétoval prezidenta T. G. Masaryka.

Diela:

Vlastná podobizeň (1917)

Krajinka zo Suchej  (1926)

Heľpianka s dcérou, Stará časť Pohorelej, Šumiacka žena s bábatkom  (1936)

Vinobranie, Zátišie s citrónom, Zátišie s husacinou, Žnice (1943)

Karlova Ves, Martinské hole, Martinský kostol (1948)

Portréty: Jozef Ľudovít Holuby, Tomáš Garigue Masaryk, Janko Alexy, Jozef Gregor Tajovský, Janko Jesenský

 

 

 

PhDr. František Bokes, CSc. (24. 3. 1906 Cajla - 20. 3. 1968) - historik a publicista.

Diela:

Vývin osídlenia mesta Bratislavy

Dejiny Slovákov a Slovenska od najstarších čias až po prítomnosť

Historický atlas k slovenským dejinám

 

Obrázok RNDr. Ján Štohl, DrSc. (26. 7. 1932 Cajla  - 21. 3. 1993 Pezinok) - astronóm, predseda Medzinárodnej astronomickej únie a tajne vysvätený kňaz.

Diela:

K horizontom vesmíru (1974)

Zo života hviezd (1976)

Encyklopédia astronómie (1987)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok Agáta Štohlová (13. 12. 1908 Cajla - 5. 1. 1994 Cajla) - zakladateľka, tajomníčka a dlhoročná režisérka Divadelného krúžku Ferka Urbánka na Cajle (v rokoch 1939-1957 jeho prvá vedúca režisérka), kultúrno-osvetová pracovníčka na Cajle.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok Kamila Strelková - Kanková - americká podnikateľka, svetobežníčka, slovenská spisovateľka a rozprávačka.

Diela:

Letenka do raja

Letenka do sveta

Letenka do minulosti

Letenka do Bratislavy

Letenka za hviezdami

 

 

 

 

 

 

 

Osobnosti, ktoré žili na Cajle

 

Obrázok Eugen Suchoň (25. 9. 1908 Pezinok - 5. 8. 1993 Bratislava) - hudobný skladateľ a pedagóg. Istý čas býval aj v škole na Cajlanskej ul. č. 95, nakoľko jeho otec Ladislav Suchoň pôsobil na Cajle ako učiteľ.

Diela:

1929: Bačovské piesne pre barytón (bas) a klavír
1929-30: Sonáta As dur, op. 1, pre husle a klavír
1930-31: Sláčikové kvarteto, op. 2
1931-32: Malá suita s passacagliou, op. 3, pre klavír
1932: Nox et solitudo, op. 4, päť piesní pre mezzosoprán a klavír (malý orchester) na básne Ivana Krasku
1932-33: Serenáda, op. 5 pre dychové kvinteto (sláčikový orchester)
1932: Aká si mi krásna, žiacky (ženský) zbor na báseň Petra Bellu-Horala (úprava aj pre miešaný a mužský zbor)
1933: Burleska, op. 7, pre husle a orchester
1934: Kráľ Svätopluk, op. 10, č.1, Predohra k Stodolovej dráme Kráľ Svätopluk, pre veľký orchester
1934-36: Baladická suita, op. 9, pre klavír (veľký orchester)
1934-42: O horách, op. 8, štyri mužské zbory na básne Rudolfa Dilonga
1935-36: Kráľ Svätopluk, op. 10, č. 2, scénická hudba k Stodolovej dráme Kráľ Svätopluk
1937: Sonatína, op. 11, pre husle a klavír
1937-38: Žalm zeme podkarpatskej, op. 12, kantáta pre miešaný zbor, tenorové sólo a veľký orchester na báseň Jaroslava Zatloukala
1938-41: Piesne z hôr, šesť slovenských ľudových piesní pre soprán, tenor a malý orchester (klavír)
1941-49: Krútňava, opera v šiestich obrazoch podľa novely Mila Urbana Za vyšným mlynom, libreto: Štefan Hoza a Eugen Suchoň
1948: Fantázia, op. 7, pre husle a orchester
1950: Boj sa skončí zajtra, hudba k filmu
1952-59: Svätopluk, hudobná dráma v troch dejstvách, libreto podľa predlohy Ivana Stodolu spracovali Jela Krčméry-Vrteľová, Ivan Stodola a Eugen Suchoň
1951-53: Metamorfózy, päť variácií na vlastné témy pre veľký orchester (klavír)
1952: Terchovské spevy pre miešaný zbor, barytónové sólo a malý orchester
1954-55: Obrázky zo Slovenska, šesť cyklov skladieb pre klavír (alebo pre rôzne súbory)
1955-63: Šesť skladieb, op. 19, pre sláčiky (kvarteto alebo sláčikový orchester)
1961: Ad astra, op. 16, päť piesní pre soprán a malý orchester (klavír) na básne Štefana Žáryho
1962: O človeku, op. 15, cyklus miešaných zborov na básne Jána Smreka
1963: Poéme macabre, op. 17, pre husle a klavír
1964: Kontemplácie, op. 18, osem skladieb pre recitátora a klavír na úryvky z diel slovenských básnikov L. Novomeského, Ľ. Feldeka, A. Marečka, M. Herza, M. Kováča, M. Lajčiaka
1965: Partita rapsodica (Rapsodická suita), op. 20, pre klavír a orchester
1966-69: Kaleidoskop (Evoluzioni armoniche), cyklus skladieb pre klavír, organ, sláčikový orchester a bicie nástroje
1971: Symfonická fantázia na tému BACH, op. 21, pre organ, sláčikový orchester a bicie nástroje
1972: Slovenská pieseň pre mužský zbor (aj úprava pre miešaný zbor) na báseň Jána Smreka
1973: Elégia a Toccata pre klavír
1977: Concertino pre klarinet a orchester
1977: Pohľad do neznáma, tri piesne pre vysoký hlas a klavír (orchester) na básne Petra Štilichu
1983: Kúcanské pjesňe pre soprán a malý orchester (klavír) zo zbierky Janka Blahu
1984: Vyvolávaňí jara, detský dvojzbor so sprievodom sláčikového súboru na báseň Jána Hollého
1984-85: Tri piesne pre bas a orchester (klavír) na básne Miroslava Válka, Petra Štilichu a Jána Smreka
1988: Slovenská omša (jednohlasná), Kyrie - Glória - Crédo - Sanctus
1991: Tri modlitby (Očenáš, Zdravas, Verím)

 

prof. MUDr. Karol Matulay (11. 10. 1906 Rajec - 20. 6. 1998 Bratislava) zakladateľ slovenskej psychiatrie a neurológie, vedecký spisovateľ a riaditeľ psychiatrickej liečebne v Pezinku od roku 1947.

 

prof. MUDr. Jozef Pogády, DrSc. (1924 - 28. 4. 2004 Bratislava) - zakladateľ modernej psychiatrie, vedecký spisovateľ, riaditeľ psychiatrickej liečebne v Pezinku od roku 1958.

 

Obrázok JUDr. Igor Daxner (26. 9. 1893 Tisovec - 18. 4. 1960 Bratislava) - predseda Národného súdu, účastník protinacistického odboja, vnuk Štefana Marka Daxnera, nositeľ Radu SNP I. triedy a Československého vojnového kríža. V roku 1947súdil prezidenta Slovenskej republiky republiky dr. Jozefa Tisu. Poslednú časť svojho života strávil ako pacient v psychiatrickej liečebni v Pezinku, kde neustále prosil o odpustenie.

Dielo:

Ľudáctvo pred Národným súdom 1945-1947 (1961)

 

Anton Mrvečka (27. 2. 1934 Budatín - 20. 4. 1985 Pezinok) - filmový a divadelný herec, v rokoch 1950-1985 člen činohry Slovenského národného divadla. Stvárnil viaceré komické postavy. Zomrel ako pacient v psychiatrickej liečebni v Pezinku