Choď na obsah Choď na menu
 


Kňazi žijúci vo farnosti

30. 3. 2008

Kňazi žijúci na Cajle

 

vdp. Karol Morvay (23. 11. 1919 - 11. 12. 1993) bol v rokoch 1947 - 1960 duchovným správcom psychiatrickej liečebne v Pezinku, kde denne slúžil sv. omšu v nemocničnej kaplnke. Popritom aj vyučoval náboženstvo a vypomáhal v pezinskej farnosti.

vdp. Martin Dvoran (13. 10. 1770 - 29. 2. 1848) bol 25 rokov pezinským farárom. V roku 1846 odišiel na odpočinok na Cajlu, kde aj zomrel. Pochovaný je v krypte Farského kostola v Pezinku.

P. Martin Gregor Janek CM  (     - 10. 11. 1943) bol niekoľko dní v roku 1943 hospitalizovaný v psychiatrickej liečebni v Pezinku, kde aj tragicky zahynul.

don Ernest Macák SDB (7. 1. 1920 -      ) bol začiatkom 50. tych rokov 20. storočia hospitalizovaný v psychiatrickej liečebni v Pezinku, kam bol privezený z väzenskej psychiatrie v Havlíčkovom Brode. Z Pezinka bol prepustený 22. 4. 1955 do domácej liečby. Don Ernest predstieral psychicku chorobu, vďaka čomu sa mu podarilo dostať z vyšetrovacej väzby a napokon aj emigrovať.

ObrázokP. Žigmund Fabián SJ (5. 12. 1919 - 27. 1. 2002) bol po likvidácií kláštorov v roku 1950 internovaný v centralizačných kláštoroch v Jasove a Podolínci. Odtiaľ odišiel v roku 1951 na liečenie do nemocnice v Prešove a v apríli 1952 do Brusna, Podbrezovej, Bratislavy, psychiatrickej liečebne v Pezinku a do Veľkých Levár. Mohol sa tak vyhnúť ťažkému životu v koncentračnom kláštore. V roku 1954 bol prepustený a zamestnal sa ako skladník v Mototechne v Banskej Bystrici. V Pezinku bol hospitalizovaný na mužskom oddelení. V nemocničnej kaplnke samostatne necelebroval, ale asistoval vdp. Morvayovi pri sv. omši.

vdp. Michal Gallo (1916 - 1981)  žil po prepustení z väzenia na amnestiu 10. 5. 1960 u svojej sestry, vydatej Kraupovej, ktorá pracovala v nemocnici a bývala v jednom z neďalekých domoch zamestnancov nemocnice. Jeho pobyt v Pezinku síce trval iba niekoľko dní, napriek tomu sa stihol zoznámiť so sestrami vincentkami, ktoré sa mu postarali o prácu a umožnili mu u nich tajne slúžiť svätú omšu. Čosko dostal pracovnú umiestnenku a vrátil sa do rodného kraja.

bl. J. E. Mons. Vasiľ Hopko (21. 4. 1904 - 23. 7. 1976) bol začiatkom 50. tych rokov 20. storočia hospitalizovaný ako pacient v psychiatrickej liečebni v Pezinku.

don Títus Zeman SDB (4. 1. 1915 - 8. 1. 1969) prišel na Veľký piatok 23. 3. 1951 k Štefanovi Šilhárovi na Cajlu, kde sa ukrýval až do Veľkonočnej nedele 25.marca. Štefan Šilhár mu zaobstaral hostie a víno a don Títus u Šilhárovcov celebroval sväté omše s decovým pohárom.

Neznámy kňaz bol zastrelený ako vojak v čase druhej svetovej vojny v zákopoch za Panským domom na Cajle. Že je kňazom zistili z jeho vojenskej legitimácie

Neznámy gréckokatolícky kňaz býval niekoľko dní v roku 1945 u Kanichovcov na Cajle, keď utekali z Ukrajiny pred frontom. Prišiel na naloženom voze spolu s ďalšími ľuďmi. Svätú liturgiu celebroval v cajlanskom kostole, ktorý mu otvorila kostolníčka pani Jánošová. Keď prichádzal front, utekal ďalej na západ.