Choď na obsah Choď na menu
 


vdp. Stanislav Stohl

20. 5. 2008

 

Obrázok      ThDr. Stanislav Stohl, PhD. síce nepochádza z Cajly, ale pochádza odtiaľ jeho otec, preto si zaslúži zmienku, rovnako ako jeho strýkovia Augustín Štohl a Ján Štohl. O svojom živote sám píše:

     "Narodil som sa 4. apríla 1958 v Bratislave-Rači. V rokoch 1973-77 som absolvoval gymnázium na Novohradskej, prírodovednú vetvu so zameraním na počítače. Odtiaľ som prešiel, spolu s terajším Devínčanom Borisom Ďurišom a aj inými spolužiakmi na Prírodovednú fakultu UK, odbor Teoretická kybernetika a matematická informatika. Tu som štúdium predčasne ukončil vo štvrtom ročníku, keď som v lete 1981 cez Rakúsko došiel do Kanady. Žil som v Montreali, kde som po ročnom štúdiu francúzštiny a angličtiny začal pracovať ako programátor analytik v malej firme Montreal Systems Consultants. Po pár rokoch zaujímavej práce na začínajúcich PC (bol som pri tom, keď sa objavil na trhu prvý home-computer) som prehodnotil priority svojho života a po jazykovej príprave som v lete 1985 odišiel študovať teológiu do Ríma. Tam som absolvoval najprv základné päťročné filozoficko-teologické štúdia na Lateránskej Univerzite a potom dvojročný postgraduál na Univerzite sv. Tomáša, ktorý som ukončil v roku 1992 s titulom ThLic. Diakonskú vysviacku som prijal v lete 1990 v Montreali z rúk o. biskupa Hrušovského a za kňaza ma vysvätil pápež Ján Pavol II. 26. mája 1991 v bazilike sv. Petra v Ríme. (Primičnú svätú omšu slávil 28. 5. 1991 v Slovenskom ústave sv. Cyrila a Metoda v Ríme) Na Slovensko som sa vrátil v lete 1992. Najprv som bol rok kaplánom v Trnave-meste a od roku 1993 som bol farárom v Bratislave-Vajnoroch a asistentom na CMBF UK, kde vyučujem bohoslovcov (budúcich kňazov) aj externých študentov (budúcich katechétov a katechétky) fundamentálnu teológiu. Obdobné predmety už tretí rok učím aj na Inštitúte rodiny v Dúbravke (aj preto som skoro každú sobotu mimo farnosti). A pred pár rokmi som si tu v Bratislave na CMBF UK urobil doktorát z teológie dizertačnou prácou a rigoróznou skúškou. Teraz azda budem mať čas aj na docentúru."

     Ešte doplním, že Stanislav Stohl je od 1. 10. 2007 farárom v Bratislave - Devíne.